MENU
 Bijzetting asbus in veldgraf
 Indien technisch mogelijk door het  
 beheer zonder verwijdering van  
 delen van het grafteken en zonder  
 aansprakelijkheid voor schade.  
 Voor prijzen zie:  
 Bijzetting grafkist in veldgraf met  
 aanvulling grafrechten tot 10 jaar en  
 € 15,- voor werkzaamheden beheer.  
   
 Indien technisch niet mogelijk zonder  
 verwijdering van (delen) grafteken  
 Zie bijzetting grafkist in veldgraf  ?
   
 Verlengen grafrechten
 Bij einde grafrechten voor 5 jaren  
  Enkelbreed veldgraf of urngraf  € 180,-
  Dubbelbreed veldgraf  € 270,-
   
 Verwijderingsbijdrage grafteken  
   Urngraf  € 50,-
   Enkelbreed graf  € 265,-
   Dubbelbreed graf  € 405,-
   
 Reservering graflocatie  
   Periode van 5 jaar  € 60,-

Grafteken:

Voor het plaatsen van een nieuw grafteken of herplaatsen van een bestaand grafteken dient de uitvoering of de aanpassing vooraf te zijn goedgekeurd. Na goedkeuring zal vergunning worden verleend tot het (her)plaatsen van het grafteken. Ook van toepassing bij een bijzetting als ter plaatse de persoonsgegevens worden aangebracht.

#1 Verwijderingsbijdrage:

De verwijderingsbijdrage grafteken dient bij een begraving in een nieuw graf of bij een bijzetting in een bestaand graf vooraf te worden voldaan. Indien er geen latere bijzetting in het graf heeft plaatsgevonden zijn er geen kosten meer verschuldigd voor de verwijdering van het grafteken en fundatie. Bij elke latere bijzetting dient het verschil tussen het dan geldende tarief en het hiervoor eerder betaalde te worden voldaan.