MENU

Toelichting

De oorspronkelijke vakken G, I, J, K, L en M zijn om snel een graf te vinden onderverdeeld in deelvakken. Grafnummers zijn niet gewijzigd waardoor in een deelvak geen aansluitende nummering meer mogelijk zou kunnen zijn.

Nummering van de deelvakken is vanaf het hoofdpad.


Centrale plek voor afscheid nemen van de overledene

Foto centrale plek voor afscheid